Plynové rýchlo vyvíjače pary

Thermindus - Arturo Mazzi - Anfra - Jumag - Stigen

  plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS ANFRA MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS ANFRA MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

Naša spoločnosť T KONFEX je dlhoročným dodávateľom žehliacej techniky, k čomu neodmysliteľne patria aj dodávky vyvíjačov pary. Vzhľadom na rozširovanie obchodného portfólia našej spoločnosti, zaraďujeme do ponuky plynové vyvíjače pary renomovaných výrobcov ANFRA, Thermindus, Arturo Mazzi, Jumag a Stigen. Do tejto výkonovej rady zaraďujeme aj elektrické vyvíjače pary Thermindus do 1500 kW ako aj elektrické vyvíjače pary FCR do výkonu až 3000kW s tlakom pary až do 100 bar!

Nami ponúkané plynové vyvíjače pary sú priemyselné zariadenia robustnej konštrukcie určené do náročných priemyselných prevádzok. Kompaktné prevedenie zaručuje ľahkú manipulovateľnosť pri preprave a jednoduchú inštaláciu. Tieto plynové vyvíjače pary sa radia do kategórie rýchlo vyvíjačov pary,  nakoľko od spustenia vyvíjača po výstup pary z kotla ubehne len zopár minút!

Antikorové prevedenie plynových vyvíjačov pary STIGEN umožňuje aplikáciu pary pre najnáročnejšie technologické postupy ako je výroba potravín, výroba farmaceutík, priama parná sterilizácia a mnoho ďalších výrobných procesov, kde sú požiadavky na kvalitu a najmä na čistotu pary obzvlášť vysoké.

Vyvíjače pary ANFRA, THERMINDUS a STIGEN sú prietokové-vodorúrové vyvíjače (generátory) pary s horákom na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy Weishaupt alebo RIELLO.  Vyvíjače pary ANFRA, THERMINDUS, MAZZI ARTURO a JUMAG sú vyvíjače s hladinou vody v kotly s horákom na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy Weishaupt alebo RIELLO. Vyvíjače pary THERMINDUS sú dokonca v prevedení s jednoduchým dvojstupňovým atmosferickým horákom alebo s horákom na drevnú štiepku či pelety, tzv. biomasu. Tieto horáky sú výsledkom dlhoročného vývoja a konštrukcie firmy THERMINDUS. Ich vývoj a konštrukcia prebehla predovšetkým ako dôsledok požiadaviek trhu na miniaturizáciu takýchto zariadení v súvislosti s nutnosťou znižovať náklady.

Nami dodávané plynové vyvíjače pary slúžia prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku, vlhkosti a čistoty. 

Tieto plynové vyvíjače pary sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku,  ako aj pre rýchle vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom pary.

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Našim cieľom nie je len dodávka samotného zariadenia, ale snažíme sa ku každému zákazníkovi pristupovať úplne individuálne a navrhnúť mu riešenie spĺňajúce jeho konkrétnu požiadavku.

Pre spoločnosti ANFRA , Thermindus, Arturo Mazzi, Jumag, Stigen a FCR sme oficiálne obchodné zastúpenie pre slovenský trh! 

Ponuku plynových vyvíjačov  pary máme širokú, preto sme presvedčení, že pre každého zákazníka sme schopní ponúknuť vhodný plynový vyvíjač pary